Česky
Kamil Dudka

Archive

FileBrowser

FileBrowser snapshot

Component FileBrowser encapsulates remote files browser. It works on server's side (PHP, Smarty). But it also works on client's side using Javascript. The most significant advantage of FileBrowser is low latency thanks to asynchronous communication with server. Further there are also image previews, syntax-highlighting and zipped directory download available.


Social Graph Visualizer

SGVis snapshot

SGVis is an application for interactive visualization of social relations. It uses Social Graph API as the information source. Interactive visualization is based on the Prefuse library.


Share Library

Share Library

Share Library is library providing easy inter-process communication (IPC) using C++ objects placed in shared memory. You can download project's source code, project documentation and one more comprehensive document about IPC - my Bachelor's thesis.


emulT9

emulT9 snapshot

Program emulT9 je simulátor psaní SMS na mobilním telefonu. Umožňuje psát zprávy pomocí slovníku T9 i "klasickým" způsobem. Během psaní SMS jsou na displeji průběžně zobrazovány statistiky. Pomocí programu lze tedy porovnat efektivitu psaní SMS pomocí slovníku T9 a bez něj.


FastPad

fastpad screenshot

FastPad je jednoduchý textový editor pro Windows podobný Notepadu. Zajímavý je především tím, že je naprogramovaný v asembleru.


GED 2006

ged2006

GED 2006 is very simple bitmap editor developed as school team project.


IJF05

ifj05

IJF05 is an compiler and interpreter of language IFJ05 developed as school team project.


Tiny programs

tiny programs

Huge ammount of tiny programs, which are not realy useful at all.