English
Kamil Dudka

Archiv

FileBrowser

FileBrowser snapshot

Komponenta FileBrowser zapouzdřuje prohlížeč vzdálených souborů. Pracuje jak na straně serveru (PHP, Smarty), tak i na straně klienta (Javascript). Jeho hlavní předností je rychlá odezva díky asynchronní komunikaci se serverem. Dále jsou k dispozici náhledy obrázků, syntax-higlihgting nebo např. stahování složek ve formátu ZIP.


Social Graph Visualizer

SGVis snapshot

SGVis je aplikace pro interaktivní vizualizaci sociálních kontaktů, která využívá Social Graph API jako zdroj informací o sociálních kontaktech. Interaktivní vizualizace je založena na knihovně Prefuse.


Share Library

Share Library

Share Library je knihovna usnadňující meziprocesorovou komunikaci pomocí sdílených objektů jazyka C++. Ke stažení jsou tu kompletní zdrojové kódy projektu, projektová dokumentace a také dokument, který se projektem zabývá z trochu širšího hlediska - moje bakalářská práce.


emulT9

emulT9 snapshot

Program emulT9 je simulátor psaní SMS na mobilním telefonu. Umožňuje psát zprávy pomocí slovníku T9 i "klasickým" způsobem. Během psaní SMS jsou na displeji průběžně zobrazovány statistiky. Pomocí programu lze tedy porovnat efektivitu psaní SMS pomocí slovníku T9 a bez něj.


FastPad

fastpad screenshot

FastPad je jednoduchý textový editor pro Windows podobný Notepadu. Zajímavý je především tím, že je naprogramovaný v asembleru.


GED 2006

ged2006

GED 2006 je velmi jednoduchý bitmapový editor vyvinutý jako školní týmový projekt.


IJF05

ifj05

IJF05 je překladač a interpret stejnojmenného jazyka vyvinutý jako školní týmový projekt.


Drobné programy

tiny programs

Velké množství drobných programů, které nejsou samy o sobě příliš užitečné.