Česky
Kamil Dudka

emulT9 (C++, Qt4)

File detail

Name:Downloadzadani.txt [Download]
Detected charset:ISO-8859-2 - [Download as UTF-8]
Location: emulT9 > src
Size:377 B
Last modification:2007-08-27 01:13

File content

Implementujte na PC program pro simulaci psaní textu napodobující mobilní telefon na PC pomocí T9 a "standardním způsobem" (slovník T9 nemusí být příliš rozsáhlý). Proveďte experiment s psaním SMS a vyhodnoťte časovou náročnost a množství chyb u několika osob u obou způsobů zápisu. Programovací jazyk libovolný. Pozn. Psaní SMS musí být možné přes klávesnici PC, nejen myší.