Česky
Kamil Dudka

IFJ 05 (C language)

File detail

Name:Downloadsymbols.c [Download]
Location: ifj05 > src
Size:5.9 KB
Last modification:2007-08-29 02:18

Source code

/*
 * Projekt: IFJ05
 * Resitele: xbarin02, xdudka00, xfilak01, xhefka00, xhradi08
 *
 * Soubor: symbols.c - modul tabulky symbolu
 * Autor: David Barina, xbarin02
 */
 
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
 
#include "ifj05.h"
#include "symbols.h"
#include "variables.h"
 
/***
 * TSymbolAddr
 *  kazdy symbol ma nejakou hodnotu, u labelu je ji index do pasky,
 *  u promenych adresa bunky v tabulce promennych (run-time) 
 */
typedef union
    {
     unsigned LabelIndex;  // tohle je platny pro typ stLabel
     PVariable VariablePtr; // a tohle pro stVariable
    } TSymbolAddr;
 
struct _TSymbol
    {
     char *name;     // jmeno symbolu je zaroven klic
     TSymbolType type;  // typ symbolu (label/variable)
     TSymbolAddr addr;  // obsah (index labelu/adresa bunky promene)
     PSymbol LPtr, RPtr; // binarni strom
    };
 
/***
 * struct _TSymbols
 *  reprezentace tabulky symbolu;
 *  obsahuje pouze ukazatel na prvni prvek binarniho vyhledavaciho stromu
 */ 
struct _TSymbols
    {
     PSymbol root;
    };
 
/***
 * ErrorFatal()
 *  moje pomocna funkce pro nahlaseni kriticke chyby a ukonceni programu
 *  vyuziva globalni funkci pro hlaseni chyb GlobalErr()
 *  parametry stejne jako funkce GlobalErr resp. printf()
 */
extern void ErrorFatal(const char *fmt, ...);
 
/***
 * SymbolsCreate()
 *  vytvori prazdnou tabulku symbolu a vrati ukazatel na ni 
 */ 
PSymbols SymbolsCreate()
{
 PSymbols table = (PSymbols)malloc(sizeof(TSymbols));
 if(table == NULL)
  ErrorFatal("Not enough of memory");
 table->root = NULL;
 return(table);
}
 
/***
 * SymbolInsert()
 *  rekurzivni funkce vkladani; pomocna funkce SymbolsInsert()
 *  vraci ukazatel na vlozeny (existujici) symbol
 *  1. parametr - adresa ukazatele na soucasny prvek
 *  2. parametr - adresa jmena symbolu 
 */ 
PSymbol SymbolInsert(PSymbol *parent, char *name, PVariableTable vartable)
{
#ifndef NDEBUG
 if(parent == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - NULL symbol pointer");
 if(name == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no new symbol name");
#endif
 // zjisteni existence prvku
 if(*parent == NULL)
 {
  // mame ho, sem budeme vkladat
  PSymbol symbol = (PSymbol)malloc(sizeof(TSymbol));
  if(symbol == NULL)
   ErrorFatal("Not enough of memory");
  symbol->name = name;
  // na pocatku je kazdy identifikator promena
  symbol->type = stVariable;
  // musi se vytvorit zaznam v tabulce promenych!!!!!!
  symbol->addr.VariablePtr = VariablesInsert(vartable);
  symbol->LPtr = symbol->RPtr = NULL;
  *parent = symbol;
  return(symbol);
 }
 else
 {
  // uz je tam?
  if(0 == strcmp((*parent)->name,name))
  {
   free(name);
   return(*parent);
  }
  else
  {
   // je vlevo ci vpravo?
   if(0 < strcmp((*parent)->name,name))
    return( SymbolInsert( &((*parent)->RPtr), name, vartable) );
   else
    return( SymbolInsert( &((*parent)->LPtr), name, vartable) );
  }
 }
}
 
/***
 * SymbolsInsert()
 *  vlozi symbol do tabulky; jestlize existuje, vrati jen
 *  ukazatel na nej, jinak provede vlozeni a take vrati ukazatel na nej;
 *  parametr - nazev symbolu 
 */ 
PSymbol SymbolsInsert(PSymbols table, char *strName, PVariableTable vartable)
{
#ifndef NDEBUG
 if(strName == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol name");
 if(table == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol table");
#endif
 return(SymbolInsert(&(table->root),strName,vartable));
}
 
/***
 * SymbolsSetLabel()
 *  udela z identifikatoru label
 *  1. parametr - adresa symbolu vracena funkci SymbolsInsert()
 *  2. parametr - index do pasky, kam label ukazuje
 *  ! pri pokusu o redefinici labelu vraci nenulovou hodnotu, jinak 0
 */
int SymbolsSetLabel(PSymbol symbol, unsigned index)
{
#ifndef NDEBUG
 if(symbol == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - NULL symbol");
#endif
 if(symbol->type == stLabel)
  return(1/*+symbol->addr.LabelIndex*/);
 symbol->type = stLabel;
 symbol->addr.LabelIndex = index;
 return(0);
}
 
/***
 * SymbolDestroy()
 *  rekurzivne uvolnovani symbolu
 *  parametr - adresa korenoveho symbolu 
 */ 
void SymbolDestroy(PSymbol root)
{
 // NULL symbol = return z rekurze
 if(root == NULL)
  return;
 SymbolDestroy(root->LPtr);
 SymbolDestroy(root->RPtr);
 free(root->name);
 free(root);
}
 
/***
 * SymbolsDestroy()
 *  uvolni vsechny symboly + tabulku symbolu z pameti
 *  parametr - adresa tabulky symbolu 
 */ 
void SymbolsDestroy(PSymbols table)
{
#ifndef NDEBUG
 if(table == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol table");
#endif
 SymbolDestroy(table->root);
 free(table);
}
 
/***
 * SymbolsGetType()
 *  funkce pro runtime, kt. vrati typ symbolu
 *  parametr - adresa symbolu 
 */
TSymbolType SymbolsGetType(PSymbol symbol)
{
#ifndef NDEBUG
 if(symbol == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol");
#endif
 return(symbol->type);
}
 
/***
 * SymbolsGetName()
 *  funkce pro runtime, kt. vrati jmeno symbolu (pro vypis chyb)
 *  parametr - adresa symbolu
 */
char *SymbolsGetName(PSymbol symbol)
{
#ifndef NDEBUG
 if(symbol == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol");
#endif
 return(symbol->name);
}
 
/***
 * SymbolsGetLabelIndex()
 *  funkce pro runtime, kt. vrati index do pasky u labelu
 *  parametr - adresa symbolu 
 */
unsigned SymbolsGetLabelIndex(PSymbol symbol)
{
#ifndef NDEBUG
 if(symbol == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol");
 if(symbol->type != stLabel)
  ErrorFatal("Internal error - symbol is no label");
#endif
 return(symbol->addr.LabelIndex);
}
 
/***
 * SymbolsGetVariable()
 *  funkce pro runtime, kt. vrati odkaz na promenou 
 *  parametr - adresa symbolu 
 */
PVariable SymbolsGetVariable(PSymbol symbol)
{
#ifndef NDEBUG
 if(symbol == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - no symbol");
 if(symbol->type != stVariable)
  ErrorFatal("Internal error - symbol is no variable");
#endif
 return(symbol->addr.VariablePtr);
}