English
Kamil Dudka

RRV - Radiosity Renderer and Visualizer (C++, OpenGL)

Overview

rrv/files/screenshot/room4-step079-snapshot000.png

Radiozita je pokročilá zobrazovací metoda používaná ve fotorealistické grafice. Její výpočet je časově náročný. RRV představuje jednoduchou implementaci výpočtu radiozity, která využívá akceleraci založenou na OpenGL.

Přestože je implementace výpočtu radiozity poměrně jednoduchá, poskytuje pěkné výsledky. Navíc je díky HW akceleraci výpočet rychlý. Konkrétní doba výpočtu závisí na složitosti vstupní scény a zvolených parametrech. Při testování se doba výpočtu pohybovala v rozmezí několika minut až několika dní.

Pomocí RRV bylo také vytvořeno krátké video (asi 20s), které ukazuje, jak se šíří radiozita v průběhu výpočtu. Hlavní výhoda projektu oproti běžně dostupným implementacím však spočívá v jeho jednoduchosti.

Výsledky

Zdrojové soubory

Dokumentace

Formát vstupních/výstupních dat

Podíl jednotlivých členů týmu na projektu

 • David Bařina, xbarin02
  - Výpočet konfiguračních faktorů pomocí OpenGL
  - Převod primitiv (koule, válec, čajník) na polygonální reprezentaci

 • Kamil Dudka, xdudka00
  - Objektový model
  - Dělení na plošky
  - Mezipaměť pro konfigurační faktory
  - Interpolace barev

 • Jakub Filák, xfilak01
  - Vstup/výstup XML, DTD
  - Zpracování parametrů příkazové řádky

 • Lukáš Hefka, xhefka00
  - Program pro vizualizaci
  - Vzorová vstupní scéna