English
Kamil Dudka

Share Library (C++)

sharelib/files/poster_image.png

Share Library je knihovna usnadňující meziprocesorovou komunikaci pomocí sdílených objektů jazyka C++. Ke stažení jsou tu kompletní zdrojové kódy projektu, projektová dokumentace a také dokument, který se projektem zabývá z trochu širšího hlediska - moje bakalářská práce.

Bakalářská práce

Práce se zabývá problematikou meziprocesové komunikace v moderních operačních systémech. Důraz je kladen na využití sdílené paměti pro meziprocesovou komunikaci v objektově orientovaném jazyku C++. Součástí práce je popis návrhu a implementace knihovny, která umožňuje sdílenou paměť jednoduše a efektivně používat. Knihovna umožňuje sdílet přímo objekty jazyka C++ mezi procesy. Kromě toho vytváří knihovna platformově nezávislé rozhraní pro práci se sdílenou pamětí v operačních systémech Linux a Microsoft Windows. V závěru práce je zhodnocena efektivita využití sdílené paměti jako způsobu meziprocesové komunikace.

Zdrojový kód

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci lze vygenerovat ze zdrojových kódů - tím máte jistotu, že přesně odpovídá zdrojovému kódu. Vygenerování dokumentace lze provést příkazem:

$ make doc

Výsledek potom bude v adresáři doc/html. V adresáři doc jsou konfigurační ovlivňující generování dokumentace. K úspěšnému vygenerování dokumentace je potřeba mít nainstalovaný Doxygen. Lze stáhnout také vygenerovanou projektovou dokumentaci, ta může být však časem neaktuální.

Sestavená knihovna