Česky
Kamil Dudka

Tiny programs (C, C++, C#, ...)

Huge amount of tiny programs, which are not really useful:

Please do not transmit here available source codes as your school projects. Thanks in advance!

strcmp (Asembler)

Program v assembleru implementující známou knihovní funkci jazyka C - strcmp(). Program napsaný v assembleru je staticky linkován s hlavním programem napsaným v ISO C. Program využívá rozšířené 32 bitové instrukce procesorů i386+.

IZP #1 (Jazyk C)

Konzolová aplikace provádějící převod čísel mezi různými soustavami. K dispozici jsou soustavy o základu 2-36. Program pro převod nevyužívá knihovní funkce jazyka C.

IZP #2 (Jazyk C)

Program počítá pomocí Taylorových řad hodnoty složitějších matematických funkcí se zadanou přesností. Program využívá iteračních výpočtů, které jsou odvozeny z rekurentních vztahů.

IZP #3 (Jazyk C)

Program v jazyce C provádějící různé operace nad maticemi. Programové konstrukce demonstrují způsob použití dynamické alokace a souborového I/O v jazyce C.

IZP #4 (Jazyk C)

Program v jazyce C implementující na nízké úrovni řazení podle české normy. Umí seřadit data podle složeného klíče. Jako řadící metoda je použit algoritmus RIPPLE-SORT. Dále je využit algoritmus řazení bez přesunu položek. Vlastní porovnávací funkce implementující normu využívá dvouprůchodový porovnávací algoritmus s překladem podle mapovací tabulky.

IJC #1 (Jazyk C)

funkce s proměnným počtem parametrů, výčtový typ, modifikátor static, makra s parametry, bitové pole, inline funkce, Eratosthenovo síto

IJC #2 (C, C++)

STL jazyka C++, tabulka s rozptýlenými položkami, lineární seznam, rekurze, ukázka knihovního API

MW5 #2 (C#)

Jednoduchá GUI aplikace založená na C# a .NET 2.0. Aplikace pracuje s lokální databází uloženou na disku a spravuje data ze dvou tabulek (kategorie a zboží), mezi kterými je vazba.