Česky
Kamil Dudka

Tiny programs (C, C++, C#, ...)

File detail

Name:Downloadproj1.c [Download]
Detected charset:ISO-8859-2 - [Download as UTF-8]
Location: tiny > IZP > proj1
Size:8.3 KB
Last modification:2009-12-21 17:54

Source code

/*
 * Soubor: proj1.c
 * Datum:  9.11.2004
 * Autor:  Kamil Dudka, xdudka00@stud.fit.vutbr.cz
 *
 * Prosím, neodevzdávejte zdrojové kódy, které jsou zde k dispozici,
 * jako Vaše školní projekty. Děkuji :-)
 */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#define DELKA 33 // Staci pro nacteni cisla ULONG_MAX ve dvojkove soustave (retezec je ukoncen nulou)
#define CHYBA_VSTUPU 64 // Musi byt vzdy vetsi nez zaklad soustavy
#define CHYBA_PRETECENI 128 // Musi byt vzdy vetsi nez zaklad soustavy
 
 // Prototypy pouzitych funkci
unsigned int ctiVSoustave (char *, unsigned int, unsigned int);
int doDesitkove (unsigned long *, char *, unsigned int);
int zDesitkove (char *, unsigned long, unsigned int, unsigned int);
unsigned char cisloZCifry (unsigned char);
unsigned char cifraZCisla (unsigned char);
void otocRetezec (char *);
 
 // Hlavni program
int main (int argc, char *argv[])
{
 unsigned long zakladVstup;
 unsigned long zakladVystup;
 
 unsigned long desitkovaSoustava;
 char jinaSoustava [DELKA];
 
 unsigned int kodChyby = EXIT_SUCCESS; // nebyla zjistena zadna chyba
 
  // Osetreni poctu vstupnich parametru
 if (argc<3)
 { // Pokud je zadano mene nez dva parametry vypise se help - vyhnu se tim zbytecnym chybam a splnuje to zadani !!!
 printf("Program císelné soustavy.\n"
     "Autor: Kamil Dudka\n"
     "Program provádí prevody mezi císelnými soustavami. císlo, které\n"
     "má program zpracovat se nacítá ze standardního vstupu.\n"
     "Pou?ití: proj1 -h\n"
     "     proj1 Z1 Z2\n"
     "Popis parametr?:\n"
     " -h  Vypíse tuto obrazovku s nápov?dou.\n"
     " Z1  Základ císelné soustavy vstupního císla (2-36).\n"
     " Z2  Základ císelné soustavy výstupního císla (2-36).\n"
     );
  return EXIT_FAILURE;
 }
 if (argc>3)
 {
  fprintf (stderr,"Prilis mnoho parametru!\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
  // Ostereni prvniho parametru
 if (0 != doDesitkove (&zakladVstup, argv[1], 10)) // Prevod retezce na cislo - vyuzivam stejny podprogram jako pro prevod
 {
  fprintf (stderr,"Neplatny parametr 1!\n");
  kodChyby = EXIT_FAILURE;
 }
 else if ((zakladVstup<2)|(zakladVstup>36))
 {
  fprintf (stderr,"Neplatny zaklad ciselne soustavy pro vstupni hodnotu\n");
  kodChyby = EXIT_FAILURE;
 }
 
  // Ostereni druheho parametru
 if (0 != doDesitkove (&zakladVystup, argv[2], 10)) // Prevod retezce na cislo - vyuzivam stejny podprogram jako pro prevod
 {
  fprintf (stderr,"Neplatny parametr 2!\n");
  kodChyby = EXIT_FAILURE;
 }
 else if ((zakladVystup<2)|(zakladVystup>36))
 {
  fprintf (stderr,"Neplatny zaklad ciselne soustavy pro vystupni hodnotu\n");
  kodChyby = EXIT_FAILURE;
 }
 
  // Pokud byla zjistena nejaka chyba, program skonci
 if (kodChyby == EXIT_FAILURE)
  return EXIT_FAILURE;
 
  // Nacteni vstupniho cisla
 if (0==ctiVSoustave (jinaSoustava, DELKA, zakladVstup))
 {
  fprintf(stderr,"Chyba vstupu\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
  // Prevod cisla do desitkove soustavy
 kodChyby = doDesitkove (&desitkovaSoustava, jinaSoustava, zakladVstup);
 if (kodChyby != 0)
 { // behem prevodu doslo k chybe
 
  if (kodChyby==CHYBA_VSTUPU)
   fprintf(stderr,"Chyba vstupu!\n");
  if (kodChyby==CHYBA_PRETECENI)
   fprintf(stderr,"Chyba preteceni\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
  // Prevod cisla z desitkove soustavy
 if (0!= zDesitkove (jinaSoustava, desitkovaSoustava, zakladVystup, DELKA))
 { // behem prevodu doslo k chybe
 
  fprintf (stderr,"Chyba preteceni!\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 printf ("%s\n",jinaSoustava);
 
 return EXIT_SUCCESS; // K zadne chybe nedoslo
}
 
  // Cteni vstupniho cisla v dane soustave - vraci pocet nactenych znaku
unsigned int ctiVSoustave (char *jinaSoustava, unsigned int delka, unsigned int zaklad)
{
 int znak; // pro znak je zvolen typ int aby bylo mozno detekovat znak EOF
 unsigned int i=0; // inkrementacni promennou budu potrebovat i vne cyklu FOR
 
  // cylkus nacte cislo po jednom znaku a u kazdeho kontroluje jestli je platny pro danou soustavu
 while (i<delka-1)
 {
  znak = getchar ();
 
   // ukonceni cyklu
  if ((znak=='\n')|(znak==EOF))
   break;
 
   // kontrola znaku
  if (cisloZCifry ((char) znak) >= zaklad) // hodnota CHBYBA_VSTUPU musi byt samozrejme taky vetsi nez zaklad - tim usetrim jednu podminku
   return 0;
 
   // vlastni zapis znaku do pameti a inkrementace ukazatele
  jinaSoustava[i]=znak;
  i++;
 }
 
  // zakonceni retezce nulou (kontroluji velikost zasobniku predanou parametrem "delka")
 if (delka>0)
  jinaSoustava[i] = 0;
 return i;
}
 
 // Prevod do desitkove soustavy
int doDesitkove (unsigned long *vystup, char *vstup, unsigned int zaklad)
{
  // inicializace promennych
 unsigned long stradac;
 unsigned long nasobitel = 1; // Zacnu od cifry z nejnizsi hodnotou, tj. Z na nultou je vzdy 1
 unsigned long proKontrolu = 0; // pomocna promenna pro kontrolu preteceni jednotlivyc operaci
 int nasobitelPretekl = 0;
 
 *vystup = 0;
 
  // Hlavni cyklus prevodu - zacinam od cifry z nejnizsi hodnotou
 for (int i = strlen (vstup) - 1; i >= 0; i--)
 {
   // kontrola preteceni nasobitele
  if (nasobitel/zaklad != proKontrolu)
   nasobitelPretekl = 1;
 
   // nacteni hodnoty aktualni cifry
  if ((proKontrolu = stradac = cisloZCifry (vstup[i]))!=0)
  { // pokud je aktualni cifra rovna nule, tak nemusim resp. nemuzu spoustu veci vubec testovat
 
     // kontrola preteceni nasobitele z predchoziho kroku - tim umoznim zpracovani cisla pred kterym je hodne nul
   if (nasobitelPretekl)
    return CHYBA_PRETECENI;
 
    // Neplata vstupni data - cyklus se okamzite ukonci
   if ((stradac == CHYBA_VSTUPU)|(stradac >= zaklad))
    return CHYBA_VSTUPU;
 
    // kontroluji jestli neni cislo stradac*nasobitel mimo rozsah unsigned long
   stradac *= nasobitel;
   if (stradac/proKontrolu != nasobitel)
    return CHYBA_PRETECENI;
  }
 
   // hodnotu cisla *vystup z predchoziho kroku si ulozim do promenne
  proKontrolu = *vystup;
 
   // kontorluji preteceni vystupni promenne
  *vystup += stradac;
  if (*vystup < proKontrolu)
   return CHYBA_PRETECENI;
 
  proKontrolu = nasobitel;
  nasobitel *= zaklad; // Z kazdou dalsi cifrou zvysim mocninu zakladu (nasobitel)
 }
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
 // Funkce vraci cislo, ktere cifra predstavuje, pro neplatnou cifru vraci hodnotu CHYBA_VSTUPU
unsigned char cisloZCifry (unsigned char cifra)
{
 if (cifra<'0')
  return CHYBA_VSTUPU;
 
  // cislo
 if (cifra<='9')
  return cifra-'0';
 
 if (cifra<'A')
  return CHYBA_VSTUPU;
 
  // velke pismeno
 if (cifra<='Z')
  return cifra-'A'+10;
 
 if (cifra<'a')
  return CHYBA_VSTUPU;
 
  // male pismeno
 if (cifra<='z')
  return cifra-'a'+10;
 
 return CHYBA_VSTUPU;
}
 
 // Funkce prevadi cislo z desitkove soustavy
int zDesitkove (char *vystup, unsigned long vstup, unsigned int zaklad, unsigned int delka)
{
 unsigned int i=0; // Inkrementacni promenna - budu ji pouzivat i mimo cyklus
 do {
   // kontrola rozsahu pole pro vystupni data (jeden znak si rezervuji jako ukoncovaci)
  if (i<delka-1)
  {
   vystup[i] = cifraZCisla (vstup % zaklad); // zbytek po deleni zakladem prevedu o5 na znak a ulizim do danne cifry
   vstup /= zaklad;
  }
  else
  { // vysledek je neplatny - cyklus skonci
 
   vystup[i] = 0;
   return CHYBA_PRETECENI;
  }
  i++;
 } while (vstup>0);
 
 vystup[i]=0; // vznikly retezec zakonci nulou
 otocRetezec (vystup); // pro spravne zobrazeni cisla je treba retezec otocit
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
 // Funkce vraci znak odpovidajicimu zadanemu cislu
unsigned char cifraZCisla (unsigned char cislo)
{
  // pro hodnotu >35 funkce vraci nulu - k tomu prakticky nikdy nedojde
 if (cislo>35)
  return 0;
 
  // provede vypocet podle toho jestli se jedna o cislici nebo pismenko
 if (cislo>9)
  return cislo+'A'-10;
 else
  return cislo+'0';
}
 
 // Funkce otaci retezec dany ukazatelem - funkce neni zadnym zpusobem optimalizovana !!!
void otocRetezec (char *retezec)
{
 unsigned int delka = strlen(retezec); // Delku retezce zjistuje jen jednou a to na zacatku funkce
 unsigned int i;
 
 for (i=0; i<(delka/2); i++) // cyklus se provede jen s polovicnim poctem cyklu nez je delka retezce
 {
   // vlastni vymena dvou prvku
  retezec[i] ^= retezec[delka-i-1];
  retezec[delka-i-1] ^= retezec[i];
  retezec[i] ^= retezec[delka-i-1];
 }
}