English
Kamil Dudka

Software ke stažení

Non-Uniform CA Designer

nucad

Digital Watermarking

kry2

TriloBot Simulator

rob08

Flex/Bison based compiler and interpreter written in C++

vyp08

An easy-to-read example of Flex/Bison usage in combination with the C++ language and Boost libraries. The program uses object oriented design and design patterns. Additionally its code is pretty short thanks to above mentioned compiler generators. The input language of compiler/interpreter is not very useful at all. However the program consists of a few generally (re)usable components. The program is licensed under GPLv3. See the README or its sources for more info.

Fast SAT Solver

Fast SAT Solver snapshot

Fast SAT Solver je program, který řeší problém splnitelnosti množiny výrokových proměnných pomocí genetického algoritmu. Díky tomu je možné řešit (některé) instance tohoto problému ve výrazně kratším čase, než který odpovídá teoretické složitosti.

Radiosity Renderer and Visualizer

Randiosity Renderer and Visualizer

Radiozita je pokročilá zobrazovací metoda používaná ve fotorealistické grafice. Její výpočet je časově náročný. RRV představuje jednoduchou implementaci výpočtu radiozity, která využívá akceleraci založenou na OpenGL.