English
Kamil Dudka

SGVis - Social Graph Visualizer (Java, Prefuse)

sgvis/files/screenshot.png

SGVis je aplikace pro interaktivní vizualizaci sociálních kontaktů, která využívá Social Graph API jako zdroj informací o sociálních kontaktech. Interaktivní vizualizace je založena na knihovně Prefuse.

Zdrojový kód

Sestavení/instalace

Aplikace byla původně vyvíjena v integrovaném vývojovém prostředí Eclipse. Pro sestavení a spuštění však není potřeba mít tohle vývojové prostředí k dispozici. Součástí zdrojových kódů je soubor build.xml, který obsahuje potřebná metadata pro automatický build-systém ANT. K sestavení a spuštění aplikace je nezbytné mít k dispozici ANT a vývojové/běhové prostředí Java 1.6. Pro linuxovou distribuci Gentoo Linux je možné použít následující ebuild, který automaticky stáhne zdrojové kódy z webu projektu, sestaví aplikaci a nainstaluje do systému včetně všech závislostí:

Dokumentace